گیلان

  • گیلان لرزید

    زلزله ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس ریشتر گیلان را لرزاند.

  • معاون پیشگیری دادگستری گیلان در شفت :

    فقر و بیکاری علت قاچاق/دستگاه قضایی مخالف توسعه نیست

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان  با تأکید براینکه علت عمده قاچاق ، فقر و بیکاری بوده و توسعه پایدار به فقرزدایی کمک می کند، گفت: دستگاه قضایی مخالف توسعه نیست…