گیلان

  • هوای گیلان سرد می شود

    اداره کل هواشناسی گیلان در آخرین برسی خود از سرد شدن هوا و کاهش محسوس دما در روزهای آتی خبر داد.