گیلان

  • اندرحکایت شبکه استانی و مهجوریت رودبار

    آنقدر كه مردم خوب شهرستان رودبار، مناطق، مسئولين و مردم خود را در شبكه باران نديده اند، به محض پخش تصاويري از شهرستان شگفت زده شده و خوشحالي بيش از حد مي نمايند كه جاي…