گیلان

  • هوای گیلان سرد می شود

    اداره کل هواشناسی گیلان در آخرین برسی خود از سرد شدن هوا و کاهش محسوس دما در روزهای آتی خبر داد.

  • شهردار لولمان، بر لبه تیغ ..!

    به زعم اینکه در چند ماه گذشته زمزمه طرح سوال واستیضاح اعضاء شورای اسلامی شهر لولمان کام شیرین مدیریت را بر شهردار جوان این شهر تلخ نمود و منجر به کشمکش ها وهآشفتگی هایی در…

  • کشاورزان گیلان کاه و کلش برنج را نسوزانند

    مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه کاه و کلش پس از برداشت برنج می‌تواند منبع درآمد برای کشاورزان شود، گفت: کشاورزان گیلان از سوزاندن این پسماندها خودداری کنند در غیر این صورت برخورد…