گیلان

  • کنسرت «همای» لغو شد

    کنسرت موسیقی «سعید جعفر زاده احمدسرگورابی» مشهور به «پرواز همای» در تالار بزرگ وزارت کشور لغو شد.

  • موج سهمگین تغییر در شهرداری رشت

    رسنل اداری شهرداری رشت بعد از چند روز تعطیلات امروز با مراجعه به محل کار خود با تغییرات و جابجایی های گسترده نیروهای شهرداری روبرو شدند. تغییراتی که بخشی از آن در ذیل منتشر شده…

  • گاهی کار فرهنگی تخریب چیزی مخرب است

    دکتر فاضلی با بیان اینکه گاهی کار فرهنگی تخریب چیزی مخرب است، اظهار کرد: از بین بردن آثار فرهنگی غیرمجاز ادامه دارد چون خانواده برای ما اصل است و فراهم کردن امنیت روانی برای خانواده…