گیلان

  • گیلان سومین استان مهاجرپذیر کشور شد

    استان های البرز، اصفهان، گیلان، یزد و مازندران بالاترین آمار جذب مهاجر و استان های خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و فارس کمترین خالص مهاجرت را طی سالهای 1385 تا 1390 به خود اختصاص…