چوبر

  • جاده ی چوبر شفت مجهز به اورژانس ۱۱۵ شد

    دکتر جمشید محمدی رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان از راه اندازی ساختمان پایگاه جاده ای چوبر شفت واقع در ۲۰ کیلومتری امام زاده ابراهیم خبر داد.