احمدسرگوراب

  • سرپرست گروه نمایش آرتا خبر داد:

    دومین اجرای گروه نمایشی آرتا در شفت

    سرپرست گروه نمایشی آرتا گفت:دوستت دارم با صدای آهسته عنوان نمایشی است که بهمن ماه با هنرنمایی عوامل این گروه در شفت به روی صحنه می رود.

12