سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شفت ضمن تبریک دهه کرامت و روز دختر، این دهه را یادآور مهر و محبت های خواهرانه نسبت به یک برادر دانست

1به گزارش ورس ، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شفت ضمن تبریک دهه کرامت و روز دختر، این دهه را یادآور مهر و محبت های خواهرانه نسبت به یک برادر دانست که همه مشقت ها و رنج ها را به عشق برادر متحمل می کند و جان خویش را در راه دیدن یار تقدیم می نماید.

زینب عزیزپور در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب دهه کرامت با گرامیداشت این دهه اظهار داشت: که دهه کرامت یادآور مهر و محبت کریمه اهل بیت حضرت معصومه نسبت به برادر خویش  بود که همه مشقت ها و رنج ها را متحمل می شود و جان خویش را در راه دیدن یار تقدیم می نماید.

وی با اشاره به اینکه این الگوهای آسمانی در عصر کنونی برای انسجام و وحدت خانواده ها نمونه ای بسیار زیبا و ارزشمند می باشند افزود : به همین منظور در کلیه کتابخانه های عمومی شهرستان نمایشگاه کتاب و برنامه های نشست گروه های مطالعاتی ، کانون ادبی ،  قصه گویی و مسابقه نقاشی ویژه خردسالان در این دهه مبارک برگزار می شود.

8