جمع آوری و پاکسازی زباله های بازار امامزاده ابراهیم شفت
جمع آوری و پاکسازی زباله های بازار امامزاده ابراهیم شفت

بخشی از زباله های بازار امامزاده ابراهیم و حاشیه آن توسط دوستداران محیط زیست این خطه جمع آوری شد.

زباله های بازار امامزاده ابراهیم شفت عصر روز سه شنبه سیزدهم مرداد ماه توسط دوستداران و فعالان  محیط زیست جمع آوری و پاکسازی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، دوستداران محیط زیست وطبیعت در مسیر امام زاده ابراهیم شفت، مدتهاست با راه اندازی کمپین زیست محیطی به عنوان «سفیران سبز کادوس » که متشکل از جوانان تحصیل کرده ، فرهنگیان ،بازاریان وسایر اقشار طبیعت دوست آن منطقه می باشد،جهت بقا وحفظ این موهبت الهی ودر راستای وظیفه ذاتی و انسانی خود بار دگربه جمع آوری زباله بازار امام زاده ابراهیم (ع) و بخشی از زباله های اطراف و توزیع کیسه زباله بین بازاریان و مسافران و نصب بنرهایی در این رابطه اهتمام نموده وسایرین را نیز به نریختن وجمع آوری زباله تشویق وترغیب نمودند که این موضوع مورد استقبال بازاریان ومسافران محترم قرارگرفت. امید است که همه جهت حفظ طبیعت وبقای نسل آینده حداقلها را به کمک هم وبرای هم رعایت کنیم.
IMG-20150705-WA0055IMG-20150705-WA0057 IMG-20150705-WA0048