کشتی گیله مردی در دهستان نصیرمحله شفت در حال برگزاری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس مسابقات قهرمانی کشتی گیله مردی در نصیرمحله شفت در حال برگزاری است .کشتی گیله مردی که در گیلان و مازنداران رواج دارد ؛ طرفداران بیشماری در شهرستان شفت دارد.

DSC_0196 DSC_0197 DSC_0207 DSC_0209 DSC_0212 DSC_0230 DSC_0232منبع تصاویر : گیل واژه