در گذشته خانه های روستایی گیلان و از جمله خانه های روستایی در شفت طوری طراحی شده بود که در دو طبقه احداث می شد و برای زندگی در همه فصل ها مناسب بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، در گذشته خانه های روستایی گیلان و از جمله خانه های روستایی در شفت طوری طراحی شده بود که در دو طبقه احداث می شد و برای زندگی در همه فصل ها مناسب بود. همه خانه ها دارای یک ایوان بودند که به صورت شمالی جنوبی بود و از پدیده علمی نسیم کوه و دریا به نحو احسن برای خنک شدن در تابستان استفاده می کردند و نیازی به کولر نبود. در زمستان هم از زیرخانه استفاده می کردند که با کمترین منبع گرمایشی خانه را گرم می کردند. و به این صورت خانه های روستایی دارای کمترین اتلاف انرژی بود ، اما متاسفانه امروزه خانه های روستایی را بدون توجه به پدیده های طبیعی می سازند که هم دارای اتلاف انرژی زیاد بوده و هم زندگی در آنها در فصل گرما بدون استفاده از وسایل سرمایشی جدید غیرممکن و یا زجر آور است.با توجه به پر جمعیت بودن خانه های روستایی در گذشته و وجود چند اتاق مجزا در هر طبقه این خانه ها ، یکی از مزایای آن در زمانی بود که یکی از فرزندان خانواده ازدواج می کرد. در این صورت او می توانست تا زمانی که یک منزل برای خود درست کند در یکی از اتاق های مجزای این نوع خانه ها مدتی زندگی کند که با توجه به زندگی سنتی گذشته می توانست چند سال هم طول بکشد.همچنین از مزایای دیگر این نوع خانه ها رنگ آمیزی شاد ایوان و دور این خانه ها بود که روحیه شادی به ساکنان خانه می داد و همچنین دیوار این نوع خانه ها معولا بسیار قطور بود که عایقی مناسب برای گرما و سرما بود.

6a335cb00b84c2ca2 6a3370f5f60c51531Guilan pics

26adbd9a77b631991 87387cb39a4091121 808584_LsZCTR03عکس : حامد صفایی ، رضا قنبرپور ؛ منبع : shaftziba.persianblog.ir