برخی از درختان جنگل های شفت در حال نابودی است
برخی از درختان جنگل های شفت در حال نابودی است

شهرستان شفت دارای پوشش گیاهی متنوعی است و پوشش گیاهی آن شامل درختهایی چون راش و ممرز و توسکا و خرمالوی وحشی ( اربا ) ، ازگیل و آلوچه وحشی و شمشاد و گونه های نادر چون افرا ، ون و سرخدار می باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، رضا قنبر دوست در وبلاگ دیدنی های شفت نوشت : شهرستان شفت دارای پوشش گیاهی متنوعی است و پوشش گیاهی آن شامل درختهایی چون راش و ممرز و توسکا و خرمالوی وحشی ( اربا ) ، ازگیل و آلوچه وحشی و شمشاد و گونه های نادر چون افرا ، ون و سرخدار می باشد که به علت استفاده صنعتی و قیمت گران و کیفیت این نوع چوب ها امروزه در معرض انقراض هستند. جالب است که درختهای شمشاد امروزه در جهان فقط در همین شهرستان باقی مانده و به نوعی درخت بومی شهرستان شفت می باشد که متاسفانه به علت نوعی آفت در معرض نابودی است. پوشش گیاهی جنگل های بین امام زاده اسحق تا امامزاده ابراهیم بیشتر از نوع راش بوده و انبوه درختهای جوان این منطقه زیبایی خاصی به این منطقه داده است .

5c43ffdc278422571 5c430e48f606f99c2 71d94bbdb82efe284 71d984eb274fe14b3 71d9325040b8964a5 fd9c5a743218bf9f2 fd9c3315547299bd1