صعود کوهنورد شفتی به قله سنبران لرستان
صعود کوهنورد شفتی به قله سنبران لرستان

رضا قنبرپور کوهنورد شفتی با همراهی گروه کوهنوردی همطناب به قله سنبران لرستان صعود کرد.

444رضا قنبرپور کوهنورد شفتی با همراهی گروه کوهنوردی همطناب  به  قله سنبران لرستان صعود کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، رضا قنبرپور معلم و دوستدار محیط زیست که مدیریت وبلاگ دیدنی های شفت را نیز بر عهده دارد ، همراه با گروه همطناب صومعه سرا موفق به فتح قله سنبران لرستان شد. وی به همراه گروه کوهنوردی همطناب موفق شد  به قله ۴۱۵۰ متری سنبران در اشترانکوه لرستان صعود کند.

این کوهنورد شفتی در آخرین مطلب وبلاگ خود با انتشار تصاویر این صعود نوشت :

قله سن بران با ارتفاع ۴۱۵۰ متر ،بلندترین قله از نه قله کوههای اشترانکوه لرستان است که توانستم به همراه گروه هم طناب صومعه سرا موفق به صعود آن بشویم. با گروه هم طناب ساعت هفت و نیم عصر روز چهارشنبه از شفت حرکت کرده و ساعت سه و نیم به بروجرد رسیدیم. بعد از استراحتی کوتاه ساعت پنج و نیم به طرف دورود و ازنا حرکت کردیم. نرسیده به ازنا به طرف روستای دربند رفته و سپس ساعت هفت و نیم از روستای طیان حرکت کردیم و ساعت دوازده به چشمه گل گل و جان پناه اول رسیدیم.گروه ساعت شش عصر به جان پناه دوم در چال کبود رسید. بعد از شب مانی در چادر ، صبح روز جمعه به طرف قله حرکت کرده و ساعت هشت و نیم صبح روز جمعه موفق به صعود شدیم.

468c44db1ab13dfc2 468cb11e5d38ff2c1 a865a8bc60fcd1303 a8653402e98e3cec4 a8658764aed30c651 a8653325743ec01b5