مهم نیست چه کاری ؛ مهم این است که پای یک کار پسندیده و خیر در میان باشد. آنها به جیرده عشق می ورزند

jklhjklبه گزارش ورس پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شفت از جیرده ؛ عابد و حمید اهل حرف زدن و تفسیر کردن نیستند.آنها به شدت عملگرا هستند. از آندسته جوانانی هستند که فعل خواستن در آنها نهادینه شده است. وقتی پای روستایشان به میان می آید دیگر غروری ندارند و هر کاری برای آن انجام می دهند. مهم نیست چه کاری ؛ مهم این است که پای یک کار پسندیده و خیر در میان باشد. آنها به جیرده عشق می ورزند و این عشق در چشمانشان موج می زند. جوانان بی ادعایی که با همکاری دهیار و اهالی بازار سرویس بهداشتی این بازارچه را پاکیزه ،تعمیر و آماده بهره برداری مجددکرده اند. محمد که در نزدیکی این سرویس بهداشتی به جوشکاری مشغول است درهای فرسوده را دوباره ترمیم می کند تا در این کار اجتماعی سهیم باشد. کمی دورتر سید نیز به جوانان می پیوندد و برخی از هزینه های تجهیز این سرویس ها را تقبل می کند. او که در بازار جیرده صاحب یک غذاخوری است اینگونه از این کار خداپسندانه استقبال می کند. مردم جیرده که در سالهای اخیر به دلیل طغیان رودخانه پل معروفشان و زمین ورزشی حاشیه آن را از دست داده اند می کوشند با همدلی و همزبانی هویت فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کنند. آنها هنوز چشم به راه پیمانکاری هستند که گویا با شتر به جیرده می آید و پس از گذشت سالها هنوز به پل جیرده نرسیده است! جیرده نیز میتواند به کمک مردم و مسوولین روزی جیرده ی نو شود.

gfhjdgjdthjutgj dfg fgsdfg hjkghk hjkhjk