شناخته بودن این منطقه در سراسر گیلان و بلندای نام آن ، نه از روی کتابها و نوشتارها و نه به خاطر آوازۀ دانشوران و ادیبان و مدیران و حاکمان برخاسته از این سرزمین و نه به خاطر حماسه‌های آن، بلکه به خاطر « پنیر سیاهمزگی» است

به گزارش ورس سیاهمزگی، منطقۀ بزرگ و نامداری در ۱۷ کیلومتری جنوب  غربی شهرستان شفت است که چهار روستای علی سرا، توسَه، خُرَّمکَش و مَزگَدا را در برگرفته است. جغرافیای طبیعی و اقتصادی – انسانی این منطقه، جای کاوش فراوان دارد و چه بسا که پیشینۀ تاریخی آن رازهای فراوانی در سینه داشته باشد؛ زیرا این خطه، خاستگاه مردان نام‌آور و بزرگی در عرصه دین و دانش و سیاست بوده است؛ ولی با این همه، شناخته بودن این منطقه در سراسر گیلان و بلندای نام آن ، نه از روی کتابها و نوشتارها و نه به خاطر آوازۀ دانشوران و ادیبان و مدیران و حاکمان برخاسته از این سرزمین و نه به خاطر حماسه‌های آن، بلکه به خاطر « پنیر سیاهمزگی» است که محصول ویژۀ دامی و فرآوری شده در همین منطقه است.

41d42c56e16141314 41d48ed1f799ba1e5 41d402e118f4d7993 41d4671d1cea06c11 41d48289399ecc9b2  dd44bd4f279e7f984 dd440f131e2c2da21 dd4407d16a3b91cb3 dd4432978b7d66f820908a64f181438693منبع : وبلاگ نصیرمحله ؛ تصاویر ساسان سنایی