لطفاً نخوابید لطفاً !
لطفاً نخوابید لطفاً !

رئیس جمهور چهارشنبه به گیلان سفر می کنند. وزرا نیز همراهشان می آیند تا سری به شهرستان ها بزنند. هر چند آمدن رئیس جمهور به شهرستان شفت می تواند سرآغاز خوبی ها برای این سامان باشد اما شاید برای برخی ها خوب شد که ایشان به شفت نمی آیند!

رئیس جمهور چهارشنبه به گیلان سفر می کنند. وزرا نیز همراهشان می آیند تا سری به شهرستان ها بزنند. هر چند آمدن رئیس جمهور به شهرستان شفت می تواند سرآغاز خوبی ها برای این سامان باشد اما شاید برای برخی ها خوب باشد که ایشان به شفت نیایند!!!

یادمان می آید  وقتی رئیس جمهور سابق تصمیم گرفتند به شفت بیایند مسئولین شهرستان  به تکاپو افتادند. آخر جایی در این شهرستان وجود نداشت که رئیس جمهور در آنجا سخنرانی کند!

سیمان و سنگ دست به دست هم دادند و چند ستون در حاشیه تنها زمین فوتبال شهر شفت بالا رفت تا مشکل این شهرستان در آن زمان که ایجاد یک محل برای سخنرانی بود ؛  حل شود!!!

بهتر است به کنایه سخن نگوییم ، شاید برخی از آقایان به خود بگیرند . ما با شما نیستیم راحت باشید  . رئیس جمهور می خواهد به گیلان سفر کند ، به شفت نمی آید که شما نگران باشید. اگر هم سرزده به شفت آمدند جای سخنرانی که داریم دیگر نگران چه باشیم! با این حال می توانیم کلاه خود را به آسمان پرتاب کنیم و نغمه سرور سر دهیم!

از گیلان به زنجان و از شفت تا آببر که بارها جاده زده ایم اما هر وقت که از خواب پریده ایم هر آن چه ساخته ایم را نقش بر آب دیده ایم!!! در آخرین خوابمان تمام مشکلات حل شده بود ولی حواسمان نبود که مسیر جاده از منطقه حفاظت شده گذر کرده است و به دلیل شوک وارده از این موضوع به اغما رفتیم و هم اکنون این یادداشت را از برزخ شفت – آببر برایتان می نویسیم.

سد لاسک نیز که همواره پدربزرگم از آن سخن می گفت حال و روز خوشی ندارد. از هر آنکه که پرسشی در این باره می پرسیم می گویند: ” چاکونیم” و یا می گویند ” رچه کریم” و یا نیز با لهجه ای غلیظ می گویند ” درست می کنیــــــــــم ” و یا با اندکی مکث می فرمایند ” پروژه در دست اقدام است!”.  پدربزرگمان که دیده فرو بست و از این دنیا رفت ، به گمانم چشم ما نیز درخشش  آب سد لاسک را نمی بیند ؛  اما همچنان امیدواریم که ما دیگر به سرنوشت خدابیامرز پدربزرگمان دچار نشویم ، چون زیاد خوشمان نمی آید از این دنیا برویم آن هم آب سد لاسک نخورده!

از سد لاسک که گذر کنیم به سد دانشگاه آزاد شفت می رسیم ؛ ببخشید دانشگاه آزاد فومن و شفت.

یادمان می آید وقتی به دبیرستان می رفتیم از جلوی ساختمان دادگاه قدیم گذر می کردیم و سر صبح جمعیتی را نظاره می کردیم که یا ناراحت و عصبانی بودند ، یا  دست و پایشان شکسته بود  و یا اینکه گریه و خواهش و تمنا می کردند و با این حال و روزشان به دنبال نوشتن یک عریضه بودند.  این همه تصویر ناراحت کننده برای داشتن یک صبح کسالت آور دیگر در مدرسه کافی بود.

اما حالا دیگر این مکان تغییر کاربری داده است و به جای آن تصاویر دانشجویانی را می بینید که با هر قدمشان یک دنیا می لرزد. این دانشجویان برای گرفتن مدرک تحصیلی پای خود را به دانشگاه گذاشته و جیب مبارک را تقدیم می کنند ؛ غافل از اینکه پس از پایان تحصیلات باید مدرک تحصیلی خود را به نحو مناسبی دم کوزه قرار داده و آبش را بخورند!

پروژه دانشگاه آزاد شفت” در دست اقدام  است” و دانشجویان عزیز باید تا اطلاع ثانوی در همان مکان تنگ به ادامه تحصیلات خود بپردازند.

به تازگی و پس از چند سال دری برای دیوار زمینی که قرار است دانشگاه در آن ساخته شود نصب شده است. زیرا با قد کشیدن علف های هرز  گاوها این مکان را پاتوق خود قرار داده بودند! این پروژه نیز از همان نوعی است که در ابتدای سخن عرض کردیم یعنی ” پروژه در دست اقدام است”.

با روندی که ساخت این پروژه در پیش گرفته است به نظر می رسد بتوانیم در صد سال آینده آن را به پایان برسانیم و در مقابل دانشجویان میهمان آبروداری کنیم.!

کار ما نوشتن برنامه ای جامع  برای استفاده از حضور رئیس جمهور و هیئت همراه  نیست که اگر بود می نوشتیم ؛ این کار شماست .  کار ما نوشتن حرف های مردم این سامان است.پس لطفا نخوابید لطفا.

حسن دلخوش نهزمی ؛ فروردین ماه ۱۳۹۴

این یادداشت به زبانی طنزآلود و اغراق آمیز نوشته شده است و بیشتر ضمایر به کار رفته در آن کنایی است.