طرح جامع ایمن سازی راه های ارتباطی جیرده بررسی و در آینده اجرایی می شود.

13931005000049_PhotoAطرح ایمن سازی راه های ارتباطی جیرده شهرستان شفت بررسی می شود. شعبان‌علی خاوری مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در حاشیه عملیات جستجوی جوان مغروق جیرده ای به خبرنگار ورس گفت : طرح جامع ایمن سازی راه های ارتباطی جیرده بررسی و در آینده اجرایی می شود. وی که برای بازدید میدانی عملیات مذکور به جیرده آمده بود افزود : اداره راه و شهرسازی مجری طرح پل آبنمای جیرده است و تمام کارهای مطالعاتی آن انجام شده است و در صورت تخصیص اعتبار اجرایی خواهد شد.

پل آبنمای جیرده راه ارتباطی بازار جیرده است که پس از آبگرفتگی و تخریبش  بخش عمده ای از بازار جیرده دچار رکود محسوسی شد. این پل یکی از نمادهای جیرده بود که اکنون در انتظار تخصیص اعتبار است.