همایش صالحین (نشست هیئت قشر)باحضور عبداله رنجی رئیس اداره آموزش وپرورش ،میر سرایی فرمانده سپاه ناحیه شفت،شکوری مسئول بسیج دانش آموزی وفرهنگیان،معاونین اداره،مدیران مدارس وفرماندهان واحدهای دانش آموزی وفرهنگیان بسیجی درسالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش شهرستان شفت برگزارشد. شفت پرس : به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شفت  دراین همایش درخصوص آسیب های ماهواره […]

همایش صالحین (نشست هیئت قشر)باحضور عبداله رنجی رئیس اداره آموزش وپرورش ،میر سرایی فرمانده سپاه ناحیه شفت،شکوری مسئول بسیج دانش آموزی وفرهنگیان،معاونین اداره،مدیران مدارس وفرماندهان واحدهای دانش آموزی وفرهنگیان بسیجی درسالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش شهرستان شفت برگزارشد.

شفت پرس : به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شفت  دراین همایش درخصوص آسیب های ماهواره وتاثیرمنفی آن درجامعه خصوصاً قشرجوان ودانش آموزان وتقویت حلقات صالحین درسطح مدارس ومساجد موردبحث وبررسی قرارگرفت وتوسط میرسرایی فرماندهی سپاه ناحیه شفت دراین خصوص برای حاضرین مطالب لازم وضروری بیان گردید.