دکتر جمشید محمدی رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان از راه اندازی ساختمان پایگاه جاده ای چوبر شفت واقع در ۲۰ کیلومتری امام زاده ابراهیم خبر داد.

IMG_7847دکتر جمشید محمدی رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان از راه اندازی ساختمان پایگاه جاده ای چوبر شهرستان شفت واقع در ۲۰ کیلومتری امام زاده ابراهیم)خبر داد.

به گزارش ورس به نقل از دیار میرزا دکتر جمشید محمدی گفت:به منظور ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به مردم عزیز،به منظور پوشش جاده ای درحوادث احتمالی ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان،موفق به ساخت و راه اندازی پایگاه جاده ای چوبر واقع در ۲۰ کیلومتری امام زاده ابراهیم (منطقه توریستی زیارتی سیاحتی )شد.