باحضورمردم و مسئولین استانی وشهرستانی کلنگ احداث دبیرستان ۶ کلاسه شهیدرجایی دهستان چوبرشهرستان شفت به زمین زده شد.

به گزارش ورس ؛ مراسم کلنگ زنی دبیرستان شش کلاسه شهید رجایی چوبر در دهه فجر با حضور مردم و مسئولین استانی و شهرستانی  برگزار شد.

DSC_8590

DSC_8568 DSC_8569 DSC_8570 DSC_8571  DSC_8574 DSC_8577 DSC_8578 DSC_8580 DSC_8581  DSC_8584 DSC_8585 DSC_8586 DSC_8588 DSC_8589    DSC_8601    DSC_8561 DSC_8562   DSC_8565 DSC_8566 DSC_8567