دوربری درختان
دوربری درختان

زمین خواران هر روز با ایده ای شیطانی به تصرف جنگل های ملی در شهرستان شفت می پردازند.

به گزارش پایگاه خبری ورس ؛ زمین خواران هر روز با ایده ای شیطانی به تصرف جنگل های ملی در شهرستان شفت می پردازند و این روند با مهاجرت جنگل نشینان و نگهبانان اصلی  جنگل شتاب گرفته است .

به راه انداختن آتش سوزی های عمدی  ، تطمیع قاچاقچیان چوب برای قاچاق بیشتر و تلاش برای معامله با مسوولین محلی در سطح روستاها تنها بخش کوچکی از ترفند های غارت گران جنگل و متصرفان منابع ملی است که این روزها با افزایش سرسام آور زمین افکار سیاه آنها به هر سویی می رود .

عدم ثبات اقتصادی  در سال های اخیر سبب شده است تا بسیاری از سرمایه های سرگردان به سمت بازار زمین سوق داده شود و این یکی از مهمترین عوامل افزایش فزاینده قیمت ملک  در منطقه شمال کشور به ویژه روستاهای بکر شهرستان شفت در استان گیلان محسوب می شود .

هرچند عوامل زیادی سبب می شود که تصرف جنگل های ملی برای سوداگران همچنان جذاب و کم خطر باشد اما گسترش ویروس بی تفاوتی می تواند بخش عمده ای از ثروت طبیعی این شهرستان سرسبز را به ورطه نابودی بکشاند .

ترفند کثیف

متصرفان زمین های ملی که درختان را سد راه توسعه طلبی خود می بینند با هر ترفندی اقدام به حذف درختان می کنند .

بی تردید دوربری پوست  درختان جنگلی با تبر و داس ترفند تازه ای برای خشکاندن تدریجی درختان بی صدا و بیچاره نیست اما دورخیز صبورانه سوداگران این خاک برای سال ها و دهه های آتی قابل تامل است .

چرا دوربری؟

با وجود اینکه سوداگران می توانند با یک دانه کبریت هکتار ها جنگل را در چند ساعت نابود کنند اما چرا ترفند دوربری درختان را انتخاب می کنند و سال های منتظر سقوط درختان می مانند ؟!

دود آتش  همه را خبردار می کند ؛ چیزی که متصرفان منابع ملی آن را نمی خواهند . آنها ترجیح می دهند در این مواقع آهسته و بی سر و صدا در مسیر خود حرکت کنند .

عمده دوربری های مشاهده شده در نقاط مرزی جنگل و سکونت گاه روستاییان مشاهده می شود ، جایی که جنگل و محدوده طرح های هادی روستایی با هم تلاقی می کنند و جالب آنجاست که قیمت زمین در آن بسیار گران تر از سایر مناطق است!

تصاویر زیر از روستای پایین محله چماچای شفت تهیه شده است ، جایی که ده ها درخت تنومند و بلند قامت دوربری شده اند تا خشکیده و پس از چند سال همه با هم سقوط کنند و جنگل به دشتی صاف و بدون مزاحم برای متصرفان اراضی ملی و ویلاسازان بی درد تبدیل شود .

گفتنی است در روش دوربری ، پوست و بخش نازکی از تنه درخت بریده می شود ؛ نداشتن پوست سبب می شود که درختان پس از مدتی به طور کامل خشکیده و در اثر عوامل جوی مانند باد و برف  و دخالت انسانی سقوط کنند .

  • منبع خبر : ورس