عاشورای حسینی
عاشورای حسینی

هیات پنج تن آل عبا(ع)  شفت نخستین فراخوان شعر عاشورایی خود را ویژه شاعران این شهرستان برگزار می نماید .

به گزارش ورس ، هیات پنج تن آل عبا(ع)  شفت نخستین فراخوان شعر عاشورایی خود را ویژه شاعران این شهرستان برگزار می نماید .

شاعران شفتی می توانند آثار مرتبط با عاشورای حسینی خود را حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ از طریق فرم  الکترونیکی طراحی شده ارسال نمایند.

به آثار برگزیده هدایای ارزشمندی اهدا خواهد شد .

برای تکمیل فرم الکترونیکی و شرکت در  فراخوان شعر عاشورایی ( اینجا ) کلیک کنید .

  • منبع خبر : ورس