رییس جهاد کشاورزی شفت گفت : طبق برآوردهای اولیه  بارش اخیر باران تا کنون  بیش از ١٨ میلیار تومان به کشاورزان این شهرستان خسارت مالی وارد کرده است. 

محمدرضا یوسف نژاد رییس اداره جهاد کشاورزی شفت صبح امروز – پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ورس گفت : بارش اخیر باران به ٣٠ درصد از شالیزارهای این شهرستان آسیب وارد نموده است.

وی با بیان اینکه  سطح خسارت خوابیدگی ساقه های برنج  در اراضی کشاورزی  شفت بالغ بر  ۴هزار و ٨٠٠ هکتار است افزود :طبق برآوردهای اولیه  بارش متناوب باران تا کنون  بیش از ١٨ میلیار تومان به کشاورزان خسارت مالی وارد کرده است.

یوسف نژاد در پایان گفت : در فصل زراعی جاری تنها ١۴ درصد از کشاورزان شهرستان شفت محصول خود را بیمه کرده اند.

به گزارش  ورس ، شهرستان شفت بیش از ١۴ هزار هکتار اراضی شالی دارد.