فرماندار شفت با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش ورس سید محسن موسوی در تهران با دکتر محمد باقر نوبخت دیدارو گفتگو کرد.
فرماندار شفت در این نشست به تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل طرحهای نیمه تمام از جمله محور ملاسرا ،شفت ،زنجان ، آبرسانی از چاه های ماسوله رودخان ، روکش آسفالت راهای روستایی و شهری ، چمن مصنوعی ورزشگاه تختی شفت و تجهیز زیرساختهای برق ،آب و مخابرات تاکید کرد.
دکتر نوبخت هم وعده داد تا از محل سفرهای استانی اعتباراتی به شفت اختصاص دهد.

  • منبع خبر : ورس