سه میراث‌فرهنگی ناملموس صبح عزا (اذان) ، مهارت شال‌بافی ویسرود و مهارت گلاب‌گیری در روستای گیلده شهرستان شفت به ثبت ملی رسید.»

به گزارش ورس از میراث آریا ، نشست شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس روز سه‌شنبه ۳ تیر ۹۹ در دفتر ثبت آثار برگزار شد.

مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار درپایان این نشست گفت :  «۴۸ اثر از استان‌های ایلام، قم، لرستان، یزد و گیلان به‌عنوان میراث‌فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.»

وی درباره آثار ثبت ملی شده میراث‌فرهنگی ناملموس گیلان اعلام کرد: «از این استان، سه میراث‌فرهنگی ناملموس شامل صبح عزا (اذان) شهرستان شفت ، مهارت شال‌بافی ویسرود شهرستان شفت و مهارت گلاب‌گیری در روستای گیلده شهرستان شفت به ثبت ملی رسید.»

شهرستان شفت، با ۶۸۱ کیلومتر مربع وسعت و  ۵۴ هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان واقع است .