سید مهدی سلیمانی
سید مهدی سلیمانی

رییس شبکه بهداشت و درمان شفت گفت : وضعیت سفید کرونا در شهرستان شفت شکننده است

به گزارش ورس ، سید مهدی سلیمانی رییس شبکه بهداشت و درمان شفت در نشست کارگروه مدیریت پسماندبا اعلام وضعیت سفید این شهرستان در کنترل بیماری کرونا گفت : با توجه به نزدیکی شهرستان ها در گیلان این وضعیت کاملا شکننده است و مردم باید تمامی نکات بهداشتی را رعایت کنند .

گفتنی است شهرستانی در وضعیت سفید (کم خطر) قرار دارد که طی دوهفته اخیر هر دو شرط زیر را داشته باشد.

شرط یک: متوسط میزان بستری روزانه (به ازای هر صدهزار نفر جمعیت): حداکثر ۱، مثلا در شهرستانی با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر، متوسط روزانه ۲ بیمار بستری.

شرط دو: متوسط تعداد بستری روزانه: حداکثر ۱، یعنی حداکثر ۱۴ بستری در شهرستان در طول دو هفته (شامل موارد مشکوک و قطعی)

به گزارش ورس ، شهرستان شفت بیش از ۵۴ هزار نفر جمعیت دارد .

  • منبع خبر : ورس