در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا معابر شهرستان شفت ضد عفونی و گندزدایی شد.

به گزارش ورس در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا معابر شهرستان شفت امروز _پنجشنبه- ضد عفونی و گندزدایی شد.
تیپ ۲۱۶ زرهی ارتش (زنجان) با همکاری بخشداران ، شهرداران ، دهیاران و
نظارت فرمانداری تمامی معابر شهری و روستایی شفت را گندزدایی کردند.

 گندزدایی روستا به روستا و شهر به
شهر انجام شد .
این اقدامات در سه روز گذشته به اجرا رسید .
دیدگاه شما چیست ؟

  • منبع خبر : ورس