سید مهدی سلیمانی
سید مهدی سلیمانی

رییس شبکه بهداشت و درمان شفت از کمک 150 میلیون تومانی خیّران به بیمارستان این شهرستان خبر داد .

به گزارش ورس ، دکتر سید مهدی سلیمانی صبح امروز – چهارشنبه – در گفتگو با ورس گفت : از آغاز شیوع بیماری کرونا تا کنون خیّران حدود  ۱۵۰ میلیون تومان برای بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت هزینه نموده اند .

رییس شبکه بهداشت و درمان شفت افزود : این کمک ها شامل خرید و اعطای دو دستگاه اکسیژن ساز ، دو دستگاه بای پب و مقادیر قابل توجهی لوازم محافظتی کادر درمانی این شهرستان است .