پویش مردمی کمک به نیازمندان در شفت راه اندازی شد

موسسه مردم نهاد جوانان کارآفرین وارش کادوس شهرستان شفت با صدور اطلاعیه ای که نسخه ای از آن در اختیار ورس قرار گرفته است از راه اندازی پویش مردمی کمک به نیازمندان خبر داد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است مبارزه با بیماری کرونا به تلاش عموم مردم نیاز دارد.