اجرای طرح مردم یاری ارتش در شهرستان شفت
اجرای طرح مردم یاری ارتش در شهرستان شفت

طرح مردم یاری ارتش جمهوری اسلامی ایران با ضد عفونی معابر شهرستان شفت و غربال گری بیماری کرونا در حال انجام است.

به گزارش ورس ، سید محسن موسوی فرماندار شفت در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه از اجرای طرح مردم یاری ارتش جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان بازدید نمود .

طرح مردم یاری ارتش شامل ضد عفونی معابر شهرستان شفت و غربال گری بیماری کرونا است که توسط تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری ارتش –زنجان در حال انجام است .

گروهان جنگ نوین و بهداشت و درمان این تیپ در میدان انقلاب شهر شفت مستقر شده است .