فرماندار شفت با بیان اینکه همکاری شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش در راستای آموزش و همچنین ضدعفونی مدارس باید بیشتر شود افزود : بالغ بر 50 درصد مدارس این شهرستان ضدعفونی شده است و این روند تا تکمیل باید ادامه یابد.

به گزارش ورس ؛ سید محسن موسوی در نشست شورای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه همواره در آموزه های دین مبین اسلام بر اهمیت آموزش تاکید فراوان شده است افزود : مهمترین دغدغه جوامع توسعه یافته آموزش و پرورش در سنین پایه و علم آموزی اکنون به صحنه ای برای رقابت دولت ها برای تولید ، گسترش و تصاحب فناوری های دانش بنیان تبدیل شده است
وی با اشاره به فراگیر شدن ویروس جدید کرونا در سطح جهان بر اهمیّت رعایت بیش از پیش اصل پیشگیری قبل از درمان تاکید نمود و اذعان داشت : ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با همه مشکلات و موانع موجود تا کنون اقدامات ارزشمندی در راستای مهار و جلوگیری از شیوع این ویروس کووید ۱۹ در سطح کشور انجام داده است .
فرماندار شفت با بیان اینکه همکاری شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش در راستای آموزش و همچنین ضدعفونی مدارس باید بیشتر شود افزود : بالغ بر ۵۰ درصد مدارس این شهرستان ضدعفونی شده است و این روند تا تکمیل باید ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مدارس متروکه که طبق نظر کارشناسی غیرقابل بهره برداری هستند در قالب دستورالعمل های تدوین شده می توانند به بخش های خصوصی واگذار و عواید آن برای ساخت و نوسازی فضاهای آموزشی استفاده شوند اظهار کرد : نشست های های شورای آموزش و پرورش باید برنامه محور و با حضور پررنگ کارشنان به صورت منظم در شهرستان شفت برگزار گردد .
موسوی در بخش پایانی سخنان خود گفت : با توجه به تعطیلی مدارس می توان از ظرفیت شبکه های اجتماعی در راستای تدریس و نظارت بر عملکرد دانش آموزان بهره بیشتری برد .