نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فرعی شهرستان شفت
نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فرعی شهرستان شفت

نتیجه یازدهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فرعی شهرستان شفت(حوزه فرعی بخش مرکزی شفت و حوزه فرعی بخش احمدسرگوراب) اعلام شد.

به گزارش ورس ، نتیجه یازدهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فرعی شهرستان شفت(حوزه فرعی بخش مرکزی شفت و حوزه فرعی بخش احمدسرگوراب)  از مجموع ۳۳۸۴۸ رای ماخوذه صحیح به ترتیب به شرح زیر است :

۱-      آقای خلیل بهروزی فر دارای ۱۹۸۳۷ رای

۲-      آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی دارای ۱۱۲۵۳ رای

۳-      آقای عباس رجب پور نصیرمحله دارای ۱۹۱۶ رای

۴-      آقای جواد زبردست گشتی دارای ۴۸۸ رای

۵-      آقای رسول پاکزاد بدابی دارای ۲۷۶ رای

۶-      آقای رسول جماعتی دارای ۶۰رای

۷-      آقای محمد محبعلی زاده گشتی دارای ۱۸ رای

گفتنی است بر اساس  آگهی منتشر شده ی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فومن و شفت از مجموع ۸۳۲۶۳ رای ماخوذه صحیح  به ترتیب به شرح زیر است :

۱-      آقای خلیل بهروزی فر دارای  ۴۷۸۵۱رای

۲-      آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی دارای ۲۷۹۷۳ رای

۳-      آقای عباس رجب پور نصیرمحله دارای ۲۰۸۳ رای

۴-      آقای جواد زبردست گشتی دارای ۱۸۲۹ رای

۵-      آقای رسول پاکزاد بدابی دارای ۴۸۶ رای

۶-      آقای رسول جماعتی دارای ۴۷۷ رای

۷-      آقای محمد محبعلی زاده گشتی دارای ۲۴۶ رای

شایان ذکر است یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور جمعه دوم اسفندماه جاری در شهرستان های فومن و شفت برگزار گردید .