برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱۶ شعبه اخذ رای شهرستان شفت
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱۶ شعبه اخذ رای شهرستان شفت

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در 116شعبه اخذ رای شهرستان شفت در حال برگزاری است.

به گزارش ورس ؛ یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در ۱۱۶شعبه اخذ رای شهرستان شفت در حال برگزاری است.
تعداد شعب در بخش مرکزی ۶۶ و در بخش احمدسرگوراب ۵۰شعبه است که از این تعداد ۱۴شعبه در نقاط شهری و ۱۰۲شعبه در نقاط روستایی جانمایی شده است.

سید محسن موسوی فرماندار شفت  با همراهی مسوولین شهرستان صبح امروز – جمعه – دوم اسفند ماه – با حضور در مسجد جامع شهر شفت رای خود را به صندوق انداخت و سپس از شعب اخذ رای در شهر احمدسرگوراب و روستاهای چوبر ، شالده ، کلیسران ، تکرم و جیرده بازدید و از نزدیک با عوامل اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این مناطق گفتگو نمود .

گفتنی است حوزه انتخابیه فومن و شفت دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است .