فهرست نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فومن و شفت
فهرست نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فومن و شفت

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فومن و شفت منتشر شد .

به گزارش ورس ، آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فومن و شفت منتشر شد .

بر این اساس فهرست این اسامی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است :

۱- آقای خلیل بهروزی فر ، فرزند عزت ، کد نامزد : ۱۹

۲-آقای رسول پاکزاد بدابی فرزند غلامحسین ، مشهور به رسول ، کد نامزد :۲۱

۳-آقای رسول جماعتی ، فرزند علی نقی ، کد نامزد : ۲۵

۴-آقای مهدی دلیری فلاح آبادی فرزند شعبانعلی ، کد نامزد : ۲۹

۵-آقای عباس رجب پور نصیرمحله ، فرزند محمد ، مشهور به یاسر ، کد نامرد : ۴۱

۶-آقای جواد زبردست گشتی ، فرزند علی ، کد نامزد :۴۲

۷-آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی ، فرزند عبدالرحیم ، مشهور به حاج ناصر ، کد نامزد:۴۶

۸-خانم سامره عاشوری چیرانی ، فرزند علی ، مشهور به سمانه ، کد نامزد ۴۵

۹-آقای محمد علی محبعلی زاده گشتی ، فرزند شعبان ، مشهور به محب ، کد نامزد : ۴۵

۱۰-آقای جواد محجوب گشت رودخانی ، فرزند حسین ، کد نامزد : ۵۲

گفتنی است تبلیغات انتخاباتی از امروز – پنجشنبه – ۲۴ بهمن ماه آغاز شده است و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت .

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می شود .