یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شفت
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شفت

شهرستان شفت بالغ بر 54 هزار نفر جمعیت دارد و 116 شعبه اخذ رای برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آن پیش بینی شده است .

به گزارش ورس ، شهرستان شفت بالغ بر ۵۴ هزار نفر جمعیت دارد و ۱۱۶ شعبه اخذ رای برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آن پیش بینی شده است که ۱۰۲ شعبه در مناطق روستایی و ۱۴ شعبه در مناطق شهری مستقر خواهد شد.