جاده جیرده ب حادثه جدیدی را به خود دید و راکب یک موتور سیکلت بر اثر واژگونی جان خود را از دست داد

546456ورس : واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در جاده جیرده شهرستان شفت منجر به کشته شدن راکب موتورسیکلت‌ شد.
 پلیس علت این تصادفا را سرعت زیاد و عدم توجه به جلو عنوان کرد.
جاده جیرده شهرستان شفت از جاده های پرخطر شهرستان محسوب می شود .