توزیع گوشت قرمز و شکر در گیلان آغاز شد
توزیع گوشت قرمز و شکر در گیلان آغاز شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اعلام کرد: برای تنظیم بازار، توزیع ۲۰۰ تن گوشت گوساله و ۸۰۰ تن شکردر فروشگاه های مواد غذایی و خواربار فروشی ها استان آغاز شد.

به گزارش ورس از دیار میرزا ، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اعلام کرد: برای تنظیم بازار، توزیع ۲۰۰ تن گوشت گوساله و ۸۰۰ تن شکراز امروز در فروشگاه های مواد غذایی  و خواربار فروشی ها استان آغاز شد.

محمود خانزاده افزود: قیمت مصوب هرکیلوگرم شکر ۴هزار و۷۰۰ تومان و هرکیلوگرم گوشت گوساله منجمد ۴۰ هزار تومان است.

وی گفت: از ۸۰۰ تن شکر۳۵۰ تن در رشت، مرکز استان و بقیه در دیگر شهرستان های استان در نظر گرفته شده است.