توسعه متوازن نیازمند مشارکت عمومی است
توسعه متوازن نیازمند مشارکت عمومی است

فرماندار شفت با اشاره به اینکه توسعه متوازن در هر جامعه ای نیازمند مشارکت عمومی است ، به موفقیت و حضور بسیاری از نخبگان شهرستان شفت در نقاط مختلف کشور به ویژه در تهران و جنوب ایران و همچنین مرکز گیلان اشاره و خواستار  بهره گیری از همه فرصت ها برای رفع محرومیت ها در این شهرستان شد.

به گزارش ورس ؛ سید محسن موسوی در نشست کمیته برنامه ریزی شفت با اشاره به اینکه توسعه متوازن در هر جامعه ای نیازمند مشارکت عمومی است ، به موفقیت و حضور بسیاری از نخبگان شهرستان شفت در نقاط مختلف کشور به ویژه در تهران و جنوب ایران و همچنین مرکز گیلان اشاره و خواستار  بهره گیری از همه فرصت ها برای رفع محرومیت ها در این شهرستان شد.

فرماندار شفت با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی کشور باید علاوه بر پیگیری مستمر در راستای تخصیص و جذب اعتبارات کمیته برنامه ریزی به سایر منابع مالی و عمرانی نیز توجه ویژه داشته باشیم افزود : بهره مندی از ظرفیت نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی در حوزه عمران ؛ آموزش و بهداشت و درمان ، نیازمند بسترسازی است و مدیران باید پیگیر این امور باشند.

موسوی میزان جذب اعتبارات پیش بینی شده از سوی دستگاه های متولی را ملاک ارزیابی مدیران برشمرد و افزود : از همه مسوولین استانی که به شهرستان شفت در راستای طرح ۳۱شهرستان کمترتوسعه یافته کشور ؛ توجه ویژه دارند قدردانی می نمایم.

وی در ادامه سخنان خود حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در شفت را وظیفه همه مدیران این شهرستان برشمرد و افزود : میزان پیشرفت هر جامعه ای با میزان و کیفیت حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد آن رابطه  مستقیم دارد.

موسوی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در سال های اخیر اقدامات ارزشمندی را در توسعه زیرساخت ها به ویژه در بهداشت و درمان ؛ آب شرب ؛ برق رسانی و گاز در شهرستان انجام داده است اذعان داشت : مردم این سامان بعد از ۲۴سال از شهرستان شدن شفت باید کمترین مشکلات را در حوزه زیرساخت های عمرانی داشتند و عدم تحقق این مهم ؛ مستلزم آسیب شناسی و ترسیم پویای سند توسعه شهرستان شفت است.

  • منبع خبر : ورس