تقویت فشار آب شرب ۷ روستای شفت
تقویت فشار آب شرب ۷ روستای شفت

طرح تقویت فشار آب شرب ۷ روستای شهرستان شفت اجرا شد.

به گزارش ورس از باشگاه خبرنگاران ، فرید تقی مهر مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت امروز گفت: طرح تقویت فشار آب شرب ۷ روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی تکرم شهرستان شفت اجرا شد.

او افزود: با تعویض پمپ این مجتمع آبرسانی، ضعف فشار آب آشامیدنی ۶۰۰ خانوار برطرف شد.