فیلم/آبشار وَزن بن در سفیدمزگی شهرستان شفت
فیلم/آبشار وَزن بن در سفیدمزگی شهرستان شفت

آبشار وَزن بن در روستای سفید مزگی و در مسیر قدیمی شالما به امام زاده اسحاق واقع است .

به گزارش ورس ، آبشار وَزن بن در روستای سفید مزگی و در مسیر قدیمی شالما به امام زاده اسحاق واقع است . این آبشار از مسیر قدیمی روستای گنجار به امامزاده اسحاق نیز قابل دسترس می باشد . وَزن در زبان تالشی به معنی آبشار و بن به معنی سنگ است .

شهرستان شفت در غرب استان گیلان واقع است.

  • منبع خبر : ورس