تنی چند از حامیان دولت و برخی فعالان سیاسی و اجتماعی شفت با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو نمودند .

به گزارش ورس ، تنی چند از حامیان دولت و برخی فعالان سیاسی و اجتماعی شفت امروز – پنجشنبه – با محمدرضا محسنی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو نمودند .
در این دیدار اعضا به بیان دیدگاه ها و مطالبات شهرستان در حوزه های مختلف پرداختند و فرماندار شفت نیز ضمن پاسخگویی به تشریح خدمات دولت در این شهرستان پرداخت .

 

  • منبع خبر : ورس