ابقای رییس شورای اسلامی بخش مرکزی شفت
ابقای رییس شورای اسلامی بخش مرکزی شفت

یوسف زاده به عنوان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی شفت ابقا شد. 

به گزارش ورس ، انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی بخش مرکزی شفت ، صبح امروز – دوشنبه – در دفتر این شورا برگزار گردید و رضا یوسف زاده به عنوان رییس شورای اسلامی این بخش ابقا شد.

گفتنی است تقی علی اصغری به عنوان نایب رییس اول و سید حسین موسوی به عنوان نایب رییس دوم  شورای اسلامی بخش مرکزی برگزیده و فاطمه جمالی و قاسم صادقی به عنوان منشی شورای مذکور انتخاب شدند .