فرماندار شفت از یک مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان در این شهرستان بازدید نمود .

به گزارش ورس ، محمدرضا محسنی فرماندار شفت با همراهی تنی چند از مسوولین به مناسبت روز جهانی سالمند از یک مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان در روستای آقاسید یعقوب بازدید نمود .