آیین تجلیل از آزادگان در شهرستان شفت برگزار شد
آیین تجلیل از آزادگان در شهرستان شفت برگزار شد

آیین تجلیل از آزادگان با حضور محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان شفت در سالن میرزای شفتی فرمانداری برگزار گردید . 

آیین تجلیل از آزادگان با حضور محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان شفت در سالن میرزای شفتی فرمانداری برگزار گردید .