ابلاغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان شفت
ابلاغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان شفت

فرماندار شفت در نشست کمیته برنامه ریزی با اشاره به اینکه در سال 98 افزون بر 13 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تکمیل 156 پروژه عمرانی و خدماتی ابلاغ شده است افزود : مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی این شهرستان باید تلاش نمایند تا اعتبارات مربوطه را به طور کامل جذب نمایند و این موضوع در ارزیابی عملکرد ادارات موثر است .

فرماندار شفت در نشست کمیته برنامه ریزی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ افزون بر ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تکمیل ۱۵۶ پروژه عمرانی و خدماتی ابلاغ شده است افزود : مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی این شهرستان باید تلاش نمایند تا اعتبارات مربوطه را به طور کامل جذب نمایند و این موضوع در ارزیابی عملکرد ادارات موثر است .ابلاغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان شفت در سال ۹۸

 

  • منبع خبر : ورس