فرماندار شفت در نشست کمیته برنامه ریزی با اشاره به اینکه در سال 98 افزون بر 13 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تکمیل 156 پروژه عمرانی و خدماتی ابلاغ شده است افزود : مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی این شهرستان باید تلاش نمایند تا اعتبارات مربوطه را به طور کامل جذب نمایند و این موضوع در ارزیابی عملکرد ادارات موثر است .

فرماندار شفت در نشست کمیته برنامه ریزی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ افزون بر ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تکمیل ۱۵۶ پروژه عمرانی و خدماتی ابلاغ شده است افزود : مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی این شهرستان باید تلاش نمایند تا اعتبارات مربوطه را به طور کامل جذب نمایند و این موضوع در ارزیابی عملکرد ادارات موثر است .ابلاغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان شفت در سال ۹۸

 

  • منبع خبر : ورس