جمعیت شهرستان شفت در ۲۰ سال گذشته
جمعیت شهرستان شفت در ۲۰ سال گذشته

جمعیت شهرستان شفت از سال 1375 تا سال 1395 روند کاهشی داشته است. شفت نزدیک ترین شهرستان به مرکز گیلان است. 

به گزارش ورس ، جمعیت شهرستان شفت از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ روند کاهشی داشته است. شفت نزدیک ترین شهرستان به مرکز گیلان است.

جمعیت شهرستان شفت

  • منبع خبر : ورس