سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: شهردار سابق تهران با مراجعه به آگاهی خود را معرفی و به قتل همسرش اعتراف کرد.

به گزارش ورس از ایرنا ، محمد شهریاری درباره جنایت خانوادگی امروز در سعادت آباد تهران افزود: محمد علی نجفی خود را به پلیس آگاهی تهران معرفی کرد.

وی بیان کرد: شهردار سابق تهران انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی مطرح کرد.

شهریاری اظهار داشت: ضمنا دست نوشته ای از آقای نجفی به دست آمده که در آن به ارتکاب جرم و علت و انگیزه قتل اعتراف کرده است.