سرپرست امور منابع آب شهرستان های فومن و شفت از تجهیز و بهره برداری چاه عمیق آب روستای کوزه گران شهرستان شفت خبر داد.

سرپرست امور منابع آب شهرستان های فومن و شفت از تجهیز و بهره برداری چاه عمیق آب روستای کوزه گران شهرستان شفت خبر داد.

به گزارش ورس از ایرنا ؛ رضا محبوب خیرخواه بیان داشت: این چاه عمیق یکی از مهمترین منابع تأمین آب کشاورزی روستای کوزه گران شفت است و با توجه به وسعت زیاد روستا ، تامین آب در کل روستا توسط دو حلقه چاه عمیق و دو ایستگاه پمپاژ صورت می گیرد.
وی افزود: حدود ۴۰ هکتار از اراضی روستای کوزه گران شفت از چاه عمیق شماره یک تأمین آب می شوند و در صورت عدم بهره برداری، این اراضی از تنش آبی دچار مشکل می شدند که با پیگیری های جدی این مشکل مرتفع شد.
شهرستان شفت با دو بخش مرکزی، احمدسرگوراب، دهستان های جیرده، ملاسرا، چوبر، نصیرمحله و در مجموع ۱۰۲ روستا، در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع است.