رییس اداره محیط زیست شفت گفت : سرشماری قرقاول هر سال در دو مرحله بهاره و پاییزه به منظور تعیین جمعیت این گونه حمایت شده و بومی در شهرستان انجام می شود.

به گزارش ورس ، همه ساله با آغاز فصل بهار به منظور ارزیابی وضعیت زیستی و تعیین جمعیت پرنده قرقاول ، برنامه ملی سرشماری این گونه در سطح زیستگاه های شهرستان شفت اجرا می گردد .

رضا زمانی  در این خصوص به خبرنگار ما گفت : سرشماری قرقاول هر سال در دو مرحله بهاره و پاییزه به منظور تعیین جمعیت این گونه حمایت شده و بومی توسط کارشناسان و محیط بانان اداره محیط زیست و تعدادی از همیاران با حضور میدانی در زیستگاه های شهرستان از طریق مشاهده مستقیم و آوای پرنده انجام می شود .

رییس اداره محیط زیست شفت اضافه نمود : امسال نیز همانند سالهای گذشته این طرح در سطح ۱۱ زیستگاه مهم این پرنده از اواخر فروردین آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد .

آمارها در سنوات گذشته نشان می دهد خوشبختانه با توجه به وجود زیستگاه های مناسب در سطح شهرستان شفت و حمایتی که در سالهای اخیر از این گونه انجام پذیرفت  . جمعیت و پراکنش مناسبی را در سطح شهرستان داریم و این امر شهرستان شفت را به یکی از زیستگاههای مهم این گونه در سطح استان تبدیل کرده است .

وی ادامه داد : تخریب زیستگاه ها ، شکار غیرمجاز و رهاسازی گونه های غیربومی از عوامل تهدید این پرنده زیبا محسوب می گردند که این اداره در راستای وظایف ذاتی خود با مسببین این عوامل برخورد قانونی بعمل خواهد آورد .

گفتنی است طبق آمار سال گذشته تعداد ۴۱۰طاقه قرقاول صرفا در ۷ زیستگاه شهرستان با پوشش ۶۰ درصد سرشماری گردید که نسبت به سال ۹۶ تعداد قرقاول در شهرستان افزایش داشته است.