فوتبال
فوتبال

کمیته های هیات فوتبال شهرستان شفت 3 انتصاب جدید را به خود دید.

به گزارش ورس از ستاره های شمال ؛ با حکم حمید ذرعی فروش ریاست هیات فوتبال شفت ، چند انتصاب جدید در کمیته های هیات فوتبال این  شهرستان  انجام گرفت.
ابراهیم حسینجانی پیشکسوت فوتبال شفت به عنوان مسئول کمیته مسابقات هیات فوتبال این شهرستان انتخاب شد.
فرزین فروزش جایگزین مرتضی قربانزاده شد و حکم دبیر هیات فوتبال شفت را دریافت کرد.
همچنین ابوذر هوشیار به عنوان مسوول کمیته فوتسال شهرستان شفت برگزیده شد.
طبق مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد با مسوولیت کمیته فوتسال شفت مسابقات فوتسال جام رمضان به میزبانی سالن ورزشی نصیرمحله این شهرستان برگزار گردد.